اطلاعات تماس
۵۵۷۰۵۰۳۰ ۲۱ ۰۰۹۸
۵۵۷۰۵۱۱۵ ۲۱ ۰۰۹۸
۵۵۷۸۷۳۹۱ ۲۱ ۰۰۹۸
اورجینال پارت نوین        

لیست قیمت محصولات و خدمات اورجینال پارت نوین

به روز رسانی: ۱۳:۲۳:۳۷ ۱۳۹۷/۴/۳۰

محصولات جدید اورجینال پارت نوین


اورجینال پارت نوین تامین کننده قطعات یدکی لیفتراک و
وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک می باشد اورجینال پارت نوین تامین کننده قطعات یدکی لیفتراک و
وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک می باشد
مشاهده مشخصات

تامین کننده قطعات یدکی لیفتراک...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0
اورجینال پارت نوین فروشنده قطعات یدکی لیفتراک و
وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک می باشد اورجینال پارت نوین فروشنده قطعات یدکی لیفتراک و
وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک می باشد
مشاهده مشخصات

فروشنده قطعات یدکی لیفتراک...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0
اورجینال پارت نوین
وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک می باشد اورجینال پارت نوین
وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک می باشد
مشاهده مشخصات

قطعات یدکی لیفتراک...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0
اورجینال پارت نوین
وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک می باشد اورجینال پارت نوین
وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک می باشد
مشاهده مشخصات

قیمت قطعات یدکی لیفتراک...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0
اورجینال پارت نوین نماینده فروش قطعات یدکی لیفتراک و
وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک می باشد اورجینال پارت نوین نماینده فروش قطعات یدکی لیفتراک و
وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک می باشد
مشاهده مشخصات

نماینده فروش قطعات یدکی لیفتراک...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0
اورجینال پارت نوین
وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک می باشد اورجینال پارت نوین
وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک می باشد
مشاهده مشخصات

واردکننده قطعات یدکی لیفتراک...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0
اورجینال پارت نوین
وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک می باشد اورجینال پارت نوین
وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک می باشد
مشاهده مشخصات

وارد کننده قطعات یدکی لیفتراک...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0
اورجینال پارت نوین اوربیتال فرمان لیفتراک و
وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک می باشد اورجینال پارت نوین اوربیتال فرمان لیفتراک و
وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک می باشد
مشاهده مشخصات

اوربیتال فرمان لیفتراک...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0
اورجینال پارت نوین بلبرینگ مخصوص لیفتراک و
وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک می باشد اورجینال پارت نوین بلبرینگ مخصوص لیفتراک و
وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک می باشد
مشاهده مشخصات

بلبرینگ مخصوص لیفتراک...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0
اورجینال پارت نوین
وارد کننده لوازم یدکی لیفتراک هیوندایلیفتراک می باشد اورجینال پارت نوین
وارد کننده لوازم یدکی لیفتراک هیوندایلیفتراک می باشد
مشاهده مشخصات

وارد کننده لوازم یدکی لیفتراک ...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0
اورجینال پارت نوین
وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک می باشد اورجینال پارت نوین
وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک می باشد
مشاهده مشخصات

پایه فیلتر گازوئیل لیفتراک...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0
اورجینال پارت نوین لوازم یدکی لیفتراک هیوندای و
وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک می باشد اورجینال پارت نوین لوازم یدکی لیفتراک هیوندای و
وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک می باشد
مشاهده مشخصات

لوازم یدکی لیفتراک هیوندای...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0
اورجینال پارت نوین
وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک و پمپ ترمز لیفتراک می باشد اورجینال پارت نوین
وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک و پمپ ترمز لیفتراک می باشد
مشاهده مشخصات

پمپ ترمز لیفتراک...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0
اورجینال پارت نوین
وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک و پمپ حرکتی لیفتراک می باشد اورجینال پارت نوین
وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک و پمپ حرکتی لیفتراک می باشد
مشاهده مشخصات

پمپ حرکتی لیفتراک...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0
اورجینال پارت نوین
وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک و پمپ کلاچ لیفتراک می باشد اورجینال پارت نوین
وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک و پمپ کلاچ لیفتراک می باشد
مشاهده مشخصات

پمپ کلاچ لیفتراک...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0
اورجینال پارت نوین
وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک و پمپ هیدرولیک لیفتراک می باشد اورجینال پارت نوین
وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک و پمپ هیدرولیک لیفتراک می باشد
مشاهده مشخصات

پمپ هیدرولیک لیفتراک...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0
اورجینال پارت نوین
وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک و پیستون موتور لیفتراک می باشد اورجینال پارت نوین
وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک و پیستون موتور لیفتراک می باشد
مشاهده مشخصات

پیستون موتور لیفتراک...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0
اورجینال پارت نوین
وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک و توپی چرخ لیفتراک می باشد اورجینال پارت نوین
وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک و توپی چرخ لیفتراک می باشد
مشاهده مشخصات

توپی چرخ لیفتراک...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0
اورجینال پارت نوین
وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک و دنده برنجی گیربکس لیفتراک می باشد اورجینال پارت نوین
وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک و دنده برنجی گیربکس لیفتراک می باشد
مشاهده مشخصات

دنده برنجی گیربکس لیفتراک...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0
اورجینال پارت نوین
وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک و دنده پمپ هیدرولیک لیفتراک می باشد اورجینال پارت نوین
وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک و دنده پمپ هیدرولیک لیفتراک می باشد
مشاهده مشخصات

دنده پمپ هیدرولیک لیفتراک...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0
اورجینال پارت نوین
وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک ونماینده فروش لوازم یدکی لیفتراک می باشد اورجینال پارت نوین
وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک ونماینده فروش لوازم یدکی لیفتراک می باشد
مشاهده مشخصات

نماینده فروش لوازم یدکی ...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0
اورجینال پارت نوین
وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک و سلونوئید گیربکس لیفتراک می باشد اورجینال پارت نوین
وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک و سلونوئید گیربکس لیفتراک می باشد
مشاهده مشخصات

سلونوئید گیربکس لیفتراک...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0
اورجینال پارت نوین 
وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک و سیلندر ترمز لیفتراک ( قطعات لیفتراک ) می باشد اورجینال پارت نوین 
وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک و سیلندر ترمز لیفتراک ( قطعات لیفتراک ) می باشد
مشاهده مشخصات

سیلندر ترمز لیفتراک ( قطعات ...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0
اورجینال پارت نوین وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک و دیسک و صفحه کلاچ لیفتراک می باشد اورجینال پارت نوین وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک و دیسک و صفحه کلاچ لیفتراک می باشد
مشاهده مشخصات

دیسک و صفحه کلاچ لیفتراک...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0
اورجینال پارت نوین ارائه دهنده و عرضه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک وفروش دینام لیفتراک می باشد اورجینال پارت نوین ارائه دهنده و عرضه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک وفروش دینام لیفتراک می باشد
مشاهده مشخصات

فروش دینام لیفتراک...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0
اورجینال پارت نوین وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک وفروش سر سیلندر لیفتراک می باشد اورجینال پارت نوین وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک وفروش سر سیلندر لیفتراک می باشد
مشاهده مشخصات

فروش سر سیلندر لیفتراک...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0
اورجینال پارت نوین وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک و فروش سیبک لیفتراک قطعات یدکی لیفتراک می باشد اورجینال پارت نوین وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک و فروش سیبک لیفتراک قطعات یدکی لیفتراک می باشد
مشاهده مشخصات

فروش سیبک لیفتراک قطعات یدکی ...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0
اورجینال پارت نوین وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک و فروش قطعات یدکی لیفتراک تویوتا می باشد اورجینال پارت نوین وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک و فروش قطعات یدکی لیفتراک تویوتا می باشد
مشاهده مشخصات

فروش قطعات یدکی لیفتراک تویوتا...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0
اورجینال پارت نوین وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک و فروشنده لوازم یدکی لیفتراک -قیمت لوازم یدکی لیفتراک می باشد اورجینال پارت نوین وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک و فروشنده لوازم یدکی لیفتراک -قیمت لوازم یدکی لیفتراک می باشد
مشاهده مشخصات

فروشنده لوازم یدکی لیفتراک ...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0
#لیتفراک در اوایل قرن بیستم به وسیله #کمپانی #تولیدات #انتقال_قدرت #کلارک و #کمپانی #تولیدات_بالابری #ییل و #تاون #اختراع شد. #لیفتراک_ها به سرعت #تبدیل به ابزاری #ضروری در فعالیت های #تولیدی و #انبارداری شدند.
بر اساس آمار، تنها در سال 2013 بیست تولیدکننده برتر #لیفتراک و #قطعات_یدکی_لیفتراک در #جهان حدود 1000.000 #دستگاه_لیفتراک به ارزش 30.4 #میلیارد #دلار به فروش رسانیده اند.
#کاربردهای #عمومی #لیفتراک
#لیفتراک ها برای #حمل_بار در #حداکثر_وزن_معین و #مرکز_ثقل مشخص به کار گرفته می شوند. این اطلاعاتی توسط #تولیدکننده #لیفتراک روی #لیفتراک درج می شود، و بارها نباید از این مشخصات وزنی تجاوز کنند. #لیتفراک در اوایل قرن بیستم به وسیله #کمپانی #تولیدات #انتقال_قدرت #کلارک و #کمپانی #تولیدات_بالابری #ییل و #تاون #اختراع شد. #لیفتراک_ها به سرعت #تبدیل به ابزاری #ضروری در فعالیت های #تولیدی و #انبارداری شدند.
بر اساس آمار، تنها در سال 2013 بیست تولیدکننده برتر #لیفتراک و #قطعات_یدکی_لیفتراک در #جهان حدود 1000.000 #دستگاه_لیفتراک به ارزش 30.4 #میلیارد #دلار به فروش رسانیده اند.
#کاربردهای #عمومی #لیفتراک
#لیفتراک ها برای #حمل_بار در #حداکثر_وزن_معین و #مرکز_ثقل مشخص به کار گرفته می شوند. این اطلاعاتی توسط #تولیدکننده #لیفتراک روی #لیفتراک درج می شود، و بارها نباید از این مشخصات وزنی تجاوز کنند.
مشاهده مشخصات

فروشنده قطعات یدکی پرکینز لیفتراک...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0
#افرازه ( از واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی به جای #lift_truck در انگلیسی و در حوزهٔ شهری است) یا #لیفتراک #ماشینی #صنعتی است که برای #بالا_بردن و #جابجایی_مواد و #مصالح در #مسافت‌_کوتاه استفاده می شود. #افرازه ( از واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی به جای #lift_truck در انگلیسی و در حوزهٔ شهری است) یا #لیفتراک #ماشینی #صنعتی است که برای #بالا_بردن و #جابجایی_مواد و #مصالح در #مسافت‌_کوتاه استفاده می شود.
مشاهده مشخصات

فولی میل لنگ لیفتراک...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0
اورجینال پارت نوین وارد کننده و تهیه کننده کرانویل و پینیون لیفتراک و قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک می باشد اورجینال پارت نوین وارد کننده و تهیه کننده کرانویل و پینیون لیفتراک و قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک می باشد
مشاهده مشخصات

کرانویل و پینیون لیفتراک...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0
اورجینال پارت نوین
وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک و کفشک لیفتراک می باشد اورجینال پارت نوین
وارد کننده و تهیه کننده قطعات یدکی لیفترام و لوازم یدکی لیفتراک و کفشک لیفتراک می باشد
مشاهده مشخصات

کفشک لیفتراک...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0
یکی از محصولات ارائه شده اورجینال پارت نوین لوازم اکسل لیفتراک و لوازم یدک لیفتراک می باشد . یکی از محصولات ارائه شده اورجینال پارت نوین لوازم اکسل لیفتراک و لوازم یدک لیفتراک می باشد .
مشاهده مشخصات

لوازم اکسل لیفتراک...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0
اورجینال پارت تهیه کننده و تامین کننده میل انگشتی کامل لیفتراک می باشد اورجینال پارت تهیه کننده و تامین کننده میل انگشتی کامل لیفتراک می باشد
مشاهده مشخصات

میل انگشتی کامل لیفتراک...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0
یکی از ویژگی های مهم لیفتراک این است که باید دارای فرمان حرکت چرخ لیفتراک باشند. #فرمان_لیفتراک قابلیت جهت دهی در گوشه های تنگ را افزایش می دهد، هر چند رانندگی با لیفتراک تفاوت های قابل توجهی نسبت به تجربه معمول رانندگان با دیگر ماشین های چرخ دار دارد.
کنترل و قابلیت های لیفتراک
هیدرولیک لیفتراک یا از طریق اهرم هایی که مستقیما روی سوپاپ هیدرولیک لیفتراک تأثیر می گذارند ، و یا به وسیله محرک های #کنترل_برقی #لیفتراک با استفاده از اهرم های کوچک تر، کنترل می شوند. روش دوم، به طراحان لیفتراک آزادی عمل بیشتری در طراحی ارگونومیک لیفتراک می دهد. یکی از ویژگی های مهم لیفتراک این است که باید دارای فرمان حرکت چرخ لیفتراک باشند. #فرمان_لیفتراک قابلیت جهت دهی در گوشه های تنگ را افزایش می دهد، هر چند رانندگی با لیفتراک تفاوت های قابل توجهی نسبت به تجربه معمول رانندگان با دیگر ماشین های چرخ دار دارد.
کنترل و قابلیت های لیفتراک
هیدرولیک لیفتراک یا از طریق اهرم هایی که مستقیما روی سوپاپ هیدرولیک لیفتراک تأثیر می گذارند ، و یا به وسیله محرک های #کنترل_برقی #لیفتراک با استفاده از اهرم های کوچک تر، کنترل می شوند. روش دوم، به طراحان لیفتراک آزادی عمل بیشتری در طراحی ارگونومیک لیفتراک می دهد.
مشاهده مشخصات

میل سوپاپ لیفتراک...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0
لیتفراک در اوایل قرن بیستم به وسیله کمپانی تولیدات انتقال قدرت کلارک و کمپانی تولیدات بالابری ییل و تاون اختراع شد. لیفتراک ها به سرعت تبدیل به ابزاری #ضروری در فعالیت های تولیدی و انبارداری شدند.
بر اساس آمار، تنها در سال 2013 بیست تولیدکننده برتر لیفتراک و قطعات یدکی لیفتراک در جهان حدود 1000.000 دستگاه لیفتراک به ارزش 30.4 میلیارد دلار به فروش رسانیده اند.
کاربردهای عمومی لیفتراک
لیفتراک ها برای حمل بار در حداکثر وزن معین و مرکز ثقل مشخص به کار گرفته می شوند. این اطلاعاتی توسط تولیدکننده لیفتراک روی لیفتراک درج می شود، و بارها نباید از این مشخصات وزنی تجاوز کنند. لیتفراک در اوایل قرن بیستم به وسیله کمپانی تولیدات انتقال قدرت کلارک و کمپانی تولیدات بالابری ییل و تاون اختراع شد. لیفتراک ها به سرعت تبدیل به ابزاری #ضروری در فعالیت های تولیدی و انبارداری شدند.
بر اساس آمار، تنها در سال 2013 بیست تولیدکننده برتر لیفتراک و قطعات یدکی لیفتراک در جهان حدود 1000.000 دستگاه لیفتراک به ارزش 30.4 میلیارد دلار به فروش رسانیده اند.
کاربردهای عمومی لیفتراک
لیفتراک ها برای حمل بار در حداکثر وزن معین و مرکز ثقل مشخص به کار گرفته می شوند. این اطلاعاتی توسط تولیدکننده لیفتراک روی لیفتراک درج می شود، و بارها نباید از این مشخصات وزنی تجاوز کنند.
مشاهده مشخصات

واتر پمپ لیفتراک...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0
هیدرولیک_لیفتراک یا از طریق اهرم هایی که مستقیما روی سوپاپ هیدرولیک لیفتراک تأثیر می گذارند ، و یا به وسیله محرک های کنترل برقی لیفتراک با استفاده از اهرم های کوچک تر، کنترل می شوند. روش دوم، به طراحان لیفتراک آزادی عمل بیشتری در طراحی ارگونومیک لیفتراک می دهد.
لیفتراک ها در انواع و #ظرفیت_بار متعددی موجود هستند. در یک انبار معمولی ، بیشتر لیفتراک ها دارای ظرفیت باری
لیفتراک یک تن
لیفتراک دو تن
لیفتراک سه تن
لیفتراک چهار تن
لیفتراک پنج تن
هستند.لیفتراک های بزرگتر ظرفیت بالا بردن بار تا وزن 50 تن را هم دارند که برای کاربردهایی همچون لیفتراک حمل کانتینر های سنگین استفاده می شوند.از جمله رایج ترین انواع لیفتراک ، می توان به 
لیفتراک دستی
لیفتراک برقی
لیفتراک دیزلی
لیفتراک دوگانه سوز اشاره کرد. هیدرولیک_لیفتراک یا از طریق اهرم هایی که مستقیما روی سوپاپ هیدرولیک لیفتراک تأثیر می گذارند ، و یا به وسیله محرک های کنترل برقی لیفتراک با استفاده از اهرم های کوچک تر، کنترل می شوند. روش دوم، به طراحان لیفتراک آزادی عمل بیشتری در طراحی ارگونومیک لیفتراک می دهد.
لیفتراک ها در انواع و #ظرفیت_بار متعددی موجود هستند. در یک انبار معمولی ، بیشتر لیفتراک ها دارای ظرفیت باری
لیفتراک یک تن
لیفتراک دو تن
لیفتراک سه تن
لیفتراک چهار تن
لیفتراک پنج تن
هستند.لیفتراک های بزرگتر ظرفیت بالا بردن بار تا وزن 50 تن را هم دارند که برای کاربردهایی همچون لیفتراک حمل کانتینر های سنگین استفاده می شوند.از جمله رایج ترین انواع لیفتراک ، می توان به 
لیفتراک دستی
لیفتراک برقی
لیفتراک دیزلی
لیفتراک دوگانه سوز اشاره کرد.
مشاهده مشخصات

واشر کامل لیفتراک...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0
با توجه به اینکه در صورت استفاده نادرست و عدم رعایت نکات ایمنی ممکن است آسیب های جدی به راننده_لیفتراک و بار لیفتراک وارد شود، استانداردها و دستورالعمل های ایمنی خاصی برای استفاده از لیفتراک ها تهیه شده اند. همچنین راهکارهای جانبی دیگری نیز برای کاهش خطرات ناشی از لیفتراک به وجود آمده است. با توجه به اینکه در صورت استفاده نادرست و عدم رعایت نکات ایمنی ممکن است آسیب های جدی به راننده_لیفتراک و بار لیفتراک وارد شود، استانداردها و دستورالعمل های ایمنی خاصی برای استفاده از لیفتراک ها تهیه شده اند. همچنین راهکارهای جانبی دیگری نیز برای کاهش خطرات ناشی از لیفتراک به وجود آمده است.
مشاهده مشخصات

فیلتر هوا لیفتراک...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0
آموزش مناسب لیفتراک از حوادثی که در سایت اتفاق می افتد جلوگیری می کند یا حداقل از تعدادشان می کاهد. یکی از مسایل بسیار مهم پریدن از روی لیفتراک است؛ توجه داشته باشید که بسیاری مرگ و میرها ناشی از پریدن راننده از بالای لیفتراک است. لطفا حتی وقتی لیفتراک تا نیمه کج شده بود نیز از روی آن به پایین نپرید.
راهکارهای جلوگیری از آسیب های جدی لیفتراک : 
• نصب تابلوی سرعت لیفتراک: این تابلو هم برای افراد پیاده به کار می آید که بدانند سرعت لیفتراک چقدر است، هم برای خود راننده لیفتراک که حواسش به سرعت ماشین باشد و وقتی از سرعت مجاز تندتر رفت، صدای آژیر لیفتراک بلند شود. آموزش مناسب لیفتراک از حوادثی که در سایت اتفاق می افتد جلوگیری می کند یا حداقل از تعدادشان می کاهد. یکی از مسایل بسیار مهم پریدن از روی لیفتراک است؛ توجه داشته باشید که بسیاری مرگ و میرها ناشی از پریدن راننده از بالای لیفتراک است. لطفا حتی وقتی لیفتراک تا نیمه کج شده بود نیز از روی آن به پایین نپرید.
راهکارهای جلوگیری از آسیب های جدی لیفتراک : 
• نصب تابلوی سرعت لیفتراک: این تابلو هم برای افراد پیاده به کار می آید که بدانند سرعت لیفتراک چقدر است، هم برای خود راننده لیفتراک که حواسش به سرعت ماشین باشد و وقتی از سرعت مجاز تندتر رفت، صدای آژیر لیفتراک بلند شود.
مشاهده مشخصات

خرید و فروش استارتر STARTER ...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0
کاربردهای عمومی لیفتراک
لیفتراک ها برای حمل بار در حداکثر وزن معین و مرکز ثقل مشخص به کار گرفته می شوند. این اطلاعاتی توسط تولیدکننده لیفتراک روی لیفتراک درج می شود، و بارها نباید از این مشخصات وزنی تجاوز کنند.
 یکی از ویژگی های مهم لیفتراک این است که باید دارای فرمان حرکت چرخ_لیفتراک باشند. فرمان لیفتراک قابلیت جهت دهی در گوشه های تنگ را افزایش می دهد، هر چند رانندگی با لیفتراک تفاوت های قابل توجهی نسبت به تجربه معمول رانندگان با دیگر ماشین های چرخ دار دارد. کاربردهای عمومی لیفتراک
لیفتراک ها برای حمل بار در حداکثر وزن معین و مرکز ثقل مشخص به کار گرفته می شوند. این اطلاعاتی توسط تولیدکننده لیفتراک روی لیفتراک درج می شود، و بارها نباید از این مشخصات وزنی تجاوز کنند.
 یکی از ویژگی های مهم لیفتراک این است که باید دارای فرمان حرکت چرخ_لیفتراک باشند. فرمان لیفتراک قابلیت جهت دهی در گوشه های تنگ را افزایش می دهد، هر چند رانندگی با لیفتراک تفاوت های قابل توجهی نسبت به تجربه معمول رانندگان با دیگر ماشین های چرخ دار دارد.
مشاهده مشخصات

چرخ دنده لیفتراک...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0
اورجینال پارت توزیع کننده و تامین کننده اتصال میله شاتون می باشد اورجینال پارت توزیع کننده و تامین کننده اتصال میله شاتون می باشد
مشاهده مشخصات

اتصال میله شاتون...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0
اورجینال پارت فروشنده لوازم یدکی لیفتراک -خرید لوازم یدکی لیفتراک می باشد . اورجینال پارت فروشنده لوازم یدکی لیفتراک -خرید لوازم یدکی لیفتراک می باشد .
مشاهده مشخصات

فروشنده لوازم یدکی لیفتراک ...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0
افرازه ( از واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی به جای #lift_truck در انگلیسی و در حوزهٔ شهری است) یا لیفتراک ماشینی صنعتی است که برای بالا بردن و جابجایی مواد و مصالح در مسافت‌ کوتاه استفاده می شود.

لیتفراک در اوایل قرن بیستم به وسیله کمپانی تولیدات انتقال قدرت کلارک و کمپانی تولیدات بالابری ییل و تاون اختراع شد. لیفتراک ها به سرعت تبدیل به ابزاری ضروری در فعالیت های تولیدی و انبارداری شدند.
بر اساس آمار، تنها در سال 2013 بیست تولیدکننده برتر لیفتراک و قطعات یدکی لیفتراک در جهان حدود 1000.000 دستگاه لیفتراک به ارزش 30.4 میلیارد دلار به فروش رسانیده اند. افرازه ( از واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی به جای #lift_truck در انگلیسی و در حوزهٔ شهری است) یا لیفتراک ماشینی صنعتی است که برای بالا بردن و جابجایی مواد و مصالح در مسافت‌ کوتاه استفاده می شود.

لیتفراک در اوایل قرن بیستم به وسیله کمپانی تولیدات انتقال قدرت کلارک و کمپانی تولیدات بالابری ییل و تاون اختراع شد. لیفتراک ها به سرعت تبدیل به ابزاری ضروری در فعالیت های تولیدی و انبارداری شدند.
بر اساس آمار، تنها در سال 2013 بیست تولیدکننده برتر لیفتراک و قطعات یدکی لیفتراک در جهان حدود 1000.000 دستگاه لیفتراک به ارزش 30.4 میلیارد دلار به فروش رسانیده اند.
مشاهده مشخصات

دسته موتور لیفتراک...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0
اورجینال پارت ارائه کننده و عرضه کننده محصولات لوارم و قطعات یدکی لیفتراک و توربین گیربکس لیفتراک می باشد. اورجینال پارت ارائه کننده و عرضه کننده محصولات لوارم و قطعات یدکی لیفتراک و توربین گیربکس لیفتراک می باشد.
مشاهده مشخصات

توربین گیربکس لیفتراک...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0
اورجینال پارت وارد کننده و تامین کننده و عامل فروش لوازم یدکی لیفتراک -توزیع کننده لوازم یدکی لیفتراک می باشد . اورجینال پارت وارد کننده و تامین کننده و عامل فروش لوازم یدکی لیفتراک -توزیع کننده لوازم یدکی لیفتراک می باشد .
مشاهده مشخصات

عامل فروش لوازم یدکی ...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0
اورجینال پارت وارد کننده و تهیه کننده لوازم یدکی لیفتراک و قطعات یدکی لیفتراک می باشد . اورجینال پارت وارد کننده و تهیه کننده لوازم یدکی لیفتراک و قطعات یدکی لیفتراک می باشد .
مشاهده مشخصات

کاربراتور لیفتراک...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0
اورجینال پارت ارائه کننده و وارد کننده زنجیر پمپ هیدرولیک می باشد. اورجینال پارت ارائه کننده و وارد کننده زنجیر پمپ هیدرولیک می باشد.
مشاهده مشخصات

زنجیر پمپ هیدرولیک...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0
اورجینال پارت تامین کننده و ارائه کننده و بورس فروش لوازم یدکی لیفتراک می باشد اورجینال پارت تامین کننده و ارائه کننده و بورس فروش لوازم یدکی لیفتراک می باشد
مشاهده مشخصات

بورس فروش لوازم یدکی لیفتراک...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0
اورجینال پارت وارد کننده و تهیه کننده پایه فیلتر گازوئیل می باشد . اورجینال پارت وارد کننده و تهیه کننده پایه فیلتر گازوئیل می باشد .
مشاهده مشخصات

پایه فیلتر گازوئیل...

قیمت عمده فروشی
0
قیمت خرده فروشی
0